Många trafikprojekt på gång

Trots nya hastighetsbegränsningar går det för fort på Vallentunas vägar.

Därför storsatsar kommunen på fler trafiksäkerhetsåtgärder under årets sista månad.

I slutet av november presenterade kommunen ett program med flera trafiksäkerhetsåtgärder som ska sänka hastigheten i kommunen. Förhoppningen är att allt ska vara på plats innan året är till ända.

– Ja, det är tanken. Men sedan beror det lite på väder och vind också, säger Daniel Jäderland, trafikplanerare på Vallentuna kommun.

En av de mer omfattande åtgärderna är att anlägga en gång- och cykelväg längs på Högdalavägen och Okvistavägen i Okvista industriområde fram till busshållplatsen Cederdalsvägen.

– Det kör mycket tung trafik på Okvistavägen och ofta kör blisterna för fort där, enligt våra mätningar. Det här är den enda vägen för boende i Påtåker när de ska ta sig till bussen, därför behövs den här åtgärden för att det ska vara trafiksäkert, säger Daniel Jäderland.

Totalt är det sju åtgärder som har eller kommer att åtgärdas i december.

– I de flesta fallen handlar det om att vi gör åtgärder som sänker hastigheten eller förtydligar trafiksituationen med en skylt, säger han.

Ger åtgärderna verkligen effekt?

– Ja, det tycker jag. Däremot har vi sett tendensen att hastighetssänkande åtgärder kan ge motsatt effekt utanför det hastighetssänkta området. Det man förlorar i tid tar man igen en bit bort.

Tidigare i höstas sänkte kommunen hastighetsgränsen i centrum från 50 till 30 kilometer. Just nu genomför kommunen mätningar i centrumområdet för att se hur väl hastighetssänkningen har slagit ut.

Än så länge finns det bara resultat för Mörbyvägen och Gärdesvägen. Där visar det sig att 85 procent av bilarna kör för fort.

– Vi behöver göra fler mätningar i centrum för att få en helhetsbild över hur hastighetsbegränsningarna följs. Därefter får vi överväga att göra fysiska åtgärder, säger Daniel Jäderland.

Varför kommer alla förändringar just nu?

– När jag tog över jobbet för några månader sedan låg det en hel del och väntade. Alla åtgärder har blivit beslutade av politiker.

Totalt räknas trafikåtgärderna att kosta 395 500 kronor.

– Kostnaderna täcks inom ramen i budgeten för trafiksäkerhetsförebyggande åtgärder, säger Daniel Jäderland.

Fakta

Här är listan på samtliga åtgärder:

Under kommunen arbetar kommunen med trafiksäkerheten på flera håll. Här är den fullständiga listan:

Hjälmstavägen:

Två gupp vid Vallentuna företagsby anläggs för att dämpa hastigheterna.

Svampskogsvägen:

Utanför Bällstabergsskolan är det många som ignorerar 30 km/timmen- gränsen. Kommunen smalnar av vägen intill övergångsstället till den östra infarten vid skolan. Vid Bällstabergs torg får också övergångsskyltarna blinkande lampor som lyser när någon närmar sig övergångsstället.

Karlbergsvägen:

Norr om rondellen vid Karlbergsvägen/Gamla Karlbergsvägen är sikten dålig vid ett av övergångsställena. Detta flyttas något och blir lite upphöjt, något som man hoppas ska sänka hastigheterna.

Tvärvägen:

Här införs parkeringsförbud på en del av vägen i båda riktningar. Detta eftersom att vägen är för smal för två bilar att mötas när bilar står parkerade.

Smidesvägen:

Här sänks hastigheten till 40 kilometer i timmen. Trafiksituationen här är rörig med många övergångsställen och korsningar och därför motiveras en sänkning av hastigheten.

Okvistavägen:

Här anläggs en gångväg fram till busshållplatsen Cederdalsvägen på Okvistavägen. Som det är nu måste boende i Påtåker gå cirka 200 meter längs med vägkanten. För att det ska inrymmas inom vägens område införs också parkeringsförbud på bägge sidor av Okvistavägen mellan Högdalavägen och Cederdalsvägen.