Många tyckte till om Vårberg

VÅRBERG Det var många som ville dela med sig av sina åsikter när Boendedialogen besökte Vårberg den 4 och 5 maj.

Tanken var att låta de boende i området själva berätta vad som måste förbättras och vad som redan fungerar bra.

440 personer lämnade in knappt tusen synpunkter, bland annat gällande boende, miljö, trygghet, kultur och jobb.

Synpunkterna kommer nu att gås igenom, innan man påbörjar arbetet med att se vad som kan genomföras.