Många undrar när skräp töms

Södermalm 79 procent av Södermalmsborna tycker att stadsdelen är trygg att bo i och bara 4 procent känner sig väldigt otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 79 procent är nöjda med Söders kulturliv vilket slår kommunsnittet (46) med hästlängder.

Överlag får Södermalm fina betyg i stadens årliga medborgarundersökning. Många efter­lyser dock bättre information om när gator och parker ska städas, papperskorgar tömmas, snön röjas och klotter saneras. Men bara hälften av de 300 tillfrågade svarade.