Många unga har brottsliga kamrater

Ungdomarna i Skärholmen dricker mindre och använder mindre narkotika än jämnåriga i övriga Stockholm. Men här uppger däremot fler att de har problem med spelande och att de har kriminella kamrater.

Stockholmsenkäten är en stor undersökning som vänder sig till niondeklassare och de som går andra året på gymnasiet i Stockholms stad. Den görs vartannat år och består av en mängd frågor som rör alkohol, droger, kriminalitet och trygghet.

Undersökningen visar över lag att tobaksanvändningen och alkoholkonsumtionen minskar, medan narkotikaanvändningen ligger kvar på en hög nivå. Skärholms­ungdomarna dricker mindre än jämnåriga i staden. De använder också narkotika i mindre utsträckning.

Däremot sticker de ut på andra sätt. Nästan fyra av tio pojkar i årskurs två på gymnasiet har spelat det senaste året. Av dem upplever nästan sex av tio att de haft problem till följd av sitt spelande.

– Visst är det allvarligt, säger Anette Petersson, preventionssamordnare.

Kommunen jobbar dock inte med spelberoende. Ingen ungdom har heller sökt hjälp hos socialtjänsten på grund av spelande.

Krister Eyjolfsson är fältassistent i Skärholmen:

– Ungdomarna pratar ofta om Jack Vegas. Casinospel på telefonen är också populärt, säger han.

En annan fråga där Skärholmsungdomarna stack ut var en fråga som rör kriminalitet. 18 procent av pojkarna i årskurs två uppger att de flesta av deras kamrater begår allvarliga brott.

– De upplever det så, vi vet inte om det faktiskt är så. Men det är mer kriminalitet här så det är inte konstigt, säger Anette Petersson.

Krister Eyjolfsson har en annan bild.

– Här finns ingen gymnasieskola, de flesta går i Liljeholmen. Ungdomarna har kompisar över hela stan så det kanske inte säger så mycket om ungdomarna i Skärholmen, säger han.

Fakta

Spelproblem bland både pojkar och flickor

Källa: Stockholmsenkäten