Många vill plugga i andra kommuner

LÄNET Sex av tio gymnasister väljer att studera antingen i kommunala gymnasier i andra kommuner än den egna, eller i friskolor. Det visar en rapport från Kommunförbundet. Av länets 26 kommuner ”exporterar” 17 fler elever än de tar emot. Det gäller bland andra Ekerö, Solna, Sundbyberg och Tyresö.

Flickor tenderar att i högre grad än pojkar välja andra gymnasieskolor än den närmaste kommunala skolan.