ANNONS

Mångmiljonbelopp till cykelstråk i Farsta

Nu ska Farstastråket rymma för cyklister.
Nu ska Farstastråket rymma för cyklister.
Framkomligheten och trafiksäkerheten ska nu bli bättre för fotgängarna och cyklisterna – för 20 miljoner kronor.
ANNONS

Mellan Farstaängen och Gubbängsfältet löper Farstastråket som är en kilometer lång gång – och cykelbana. För cykelpendlarna är cykelvägen en populär sträcka i Söderort.

Nu ska Farstastråket breddas och även rustas upp – för 20 miljoner kronor.

Tanken är att göra stråket mer framkomligt och trafiksäkert för både fotgängare och cyklister, dels genom skiljemålning som separerar fotgängare och cyklister. Dessutom ska belysning och bänkar längs banan bytas upp.

Även gång- och cykeltunneln under Örbyleden rustas upp med ny förstärkt belysning och konst föreställande idrottsmotiv för att knyta an till Gubbängsfältet idrottsfunktioner.

Prislappen är en kraftig höjning då staden i början hade räknat med att satsningen skulle landa på 6 miljoner kronor.

Arbetet med Farstastråket väntas börja efter sommaren och räknas var färdigställt hösten 2018.

Den 9 mars ska Trafiknämnden klubba igenom beslutet vid sitt sammanträde.

ANNONS