Manifestation för strandskyddet

STOCKSUND Naturskyddsföreningen i Danderyd genomförde i söndags kväll, med hjälp av facklor och eldar, en manifestation för strandskyddet. Föreningen menar att den nya lagen om strandskydd riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder.

Manifestationen, ägde rum på den lilla strandremsan i Cedergrenska parken intill Stocksunds båthamn. Kommunen har gett dispens från strandskyddet att bygga två bryggor där. Naturskyddsföreningen överklagade till länsstyrelsen, som avslog överklagan, och till Mark- och miljödomstolen där ärendet ligger i dag.