Manifestation på festivalen i Kärrtorp

Kärrtorp Under Kärrtorpsfestivalen i lördags genomförde föreningen Skydda Nytorps gärde en manifestation. Medlemmarna, som motsätter sig att Nytorps gärde bebyggs, hade före festivalen annonserat att de skulle bilda en mänsklig kedja.

Flera politiker hade bjudits in av gruppen, som även har samlat in namnlistor för att bilda opinion mot planerna.