Manlig övervikt i Täbys fullmäktige

De är bara två, men båda är kvinnor. Det gör KD unika i Täbys annars mansdominerade fullmäktige.

– Ofta blir det nog män av gammal vana, säger Rut Casselbrant (KD).

Den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Då passade nyhetsbyrån Sirén på att göra en sammanställning av hur könsfördelningen ser ut i kommunfullmäktige runt om i landet.

Täby klarar sig hyfsat med 48 procent kvinnliga ledamöter. Däremot sitter det män på de tyngre posterna som ordförande både i fullmäktige och kommunstyrelse. Sammantaget placerar sig Täby på plats 52 i granskningen.

Flest män är det i största partiet Moderaterna. Kommunfullmäktiges ordförande Claes Gillberg (M) uppger att könsfördelningen inte är något som brukar diskuteras lokalt i hans parti.

– Nej, under en mandatperiod kan vi inte göra så mycket åt det.

– Om man har en demokratisk syn på att välja fritt blir det svårt om någon ska sätta sig på det ovanifrån och mena att nu måste vi ha in mer kvinnor, invandrade eller ungdomar till exempel.

Han tycker att nuvarande könsfördelning är rimlig eftersom det bara är ett fåtal platser som gör att männen väger över.

Kristdemokraternas två representanter är båda kvinnor.

Rut Casselbrant är en av dem och hon skulle gärna se att fördelningen var helt jämn. Hon tror dock inte på kvotering.

– Däremot är det något som varje parti måste ha i åtanke när de nominerar sina kandidater. Ofta blir det nog män av gammal vana.

Tredje största partiet, Socialdemokraterna, tillsätter representanter enligt principen varannan damernas.

Fakta

Fördelningen

M: 15 av 26 är män.

Fp: 11 av 18 är män.

S: 4 av 8 är män.

Mp: 1 av 4 är män.

C: 1 av 3 är män.

KD: 2 av 2 är kvinnor.

Källa: Täby kommun