Männen åker mer bil än kvinnorna

länet Män reser längre än kvinnor i bil. I genomsnitt reser männen 36 kilometer varje dag. Det är 50 procent längre än kvinnorna som färdas 24 kilometer i snitt. Det framgår av statistik från myndigheten Trafikanalys.

– Historiskt sett har män kört bil i betydligt högre utsträckning än kvinnor, säger Mats Wiklund vid Trafikanalys.