Männen dominerar i kommuntoppen

Drygt hälften av ­Solnas befolkning är kvinnor. Trots det är 59 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige män.

Även bland kommunalråden fortsätter männen dominera.

Av Solnas 61 kommunfullmäktigeledamöter är bara 41 procent kvinnor. Det placerar Solna på en jumboplats, 211 av 292, i en rankning av kvinnorepresentationen i landets fullmäktigen.

Sämst av partierna i fullmäktige är Kristdemokraterna och Bergshamrapartiet som helt saknar kvinnlig representation.

Folkpartiet har fyra kvinnor och två män. Hos Vänsterpartiet råder omvända förhållanden – tre ledamöter är kvinnor och två är män.

Mest jämställt är det hos Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna där det är hälften-hälften. Sju av 14 socialdemokratiska ledamöter är kvinnor.

– Vi kör ju med varvade listor. Det började vi med redan innan jag blev politiskt aktiv, någon gång på 90-talet. Men vid uddatal kan det ju bli övervikt åt ena hållet, säger Arne Öberg (S), gruppledare och oppositionsråd.

I det största partiet, Moderaterna, är endast 7 av 20 kvinnor, vilket motsvarar 35 procent.

– Kön är inte den enda parametern. Jag tycker det är bra med olika bakgrunder så inte alla är tvärsvenska medelålders män, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Andra viktiga parametrar är ålder, etnicitet, bakgrund och sexuell läggning, menar han.

– Varför stirra sig blind på kön? Ålder är också viktigt. Se på vår Maj Lönnqvist, Sveriges äldsta fullmäktigeledamot till exempel, säger han.

Statistiken visar att sedan förra valet, 2010, har andelen kvinnor i fullmäktige varken ökat eller minskat. Även då var andelen kvinnor 41 procent.

Bland kommunalråd och nämndordföranden är mansdominansen ännu större. Kommunfullmäktiges ordförande, Sven Kinnander (M), är man, precis som i kommunstyrelsens ordförande, Pehr Granfalk (M).

Sex av åtta nämndordförande är också män.

Synnerligen manstungt bland ledande politiker alltså. Men det finns andra sätt att se på det, menar Pehr Granfalk.

– Alla förvaltnings­chefer utom en är kvinnor. Alla kommunala bolags-vd:ar utom en är kvinnor. Kvinnorna är dessutom löne­ledande inom kommunen. Det tycker jag är viktigare, säger han.

Fakta

Stor skillnad hos partierna

Källa: Solna stad