Så mår föreningslivet i Österåker

Skylt som visar medlemsvägen.
Skylt som visar medlemsvägen.
Revy och fler idrottshallar livar upp föreningslivet i Österåkers kommun.

Överlag mår Österåkers idrottsföreningar bra i avseende att det fylls på med nya medlemmar. Däremot börjar det bli ont om halltider när idrottsklubbarna växer.

Men kommunen har flera byggprojekt på gång: En ny friidrottsanläggning väntas bli klar i år, och till hösten hoppas man kunna inviga konstgräsplanen med ett Övertryckstält i Sjökarby. Planer finns också på en ny multihall vid Åkers Runö station.

Inom kulturen är föreningslivet också levande i högsta grad med föreningar som Åkersberga Revyn, Kulturföreningen i Österåker och Kulturföreningen Livat.

– Revy och teater är ett starkt spår i Åkersberga. Flera föreningar producerar sina egna föreställningar med sig själva stå på scen. Sen har det kompletterats med mer renodlade arrangörsföreningar, säger Birgit Lindholm, kultursekreterare i Österåkers kommun.

Däremot på ungdomsfronten är det är lite glesare med kulturföreningar.

– De hittar sällan fram till mig. Men deras idéer kan kanaliseras genom vårt stöd till Ungas egen organisering, som inte ställer samma krav på traditionell föreningsform. Där kan man få ett mindre belopp för att realisera sina idéer.

Fakta

Så mycket lägger kommunen på föreningslivet

  • Årligen betalar Österåkers kommun ut 12,5 miljoner kronor i stöd till föreningslivet.
  • Det kontanta bidrag uppgick 2015 till 6 miljoner kronor till föreningar som hör till idrott, kultur, friluftsliv och hembygd.