Så mår föreningslivet i Vallentuna

Skylt som visar medlemsvägen.
Skylt som visar medlemsvägen.
Föreningsidrotten växer i Vallentuna men utmaningen är att få till fler halltider. Inom kulturen har jazzen blivit ett signum för föreningslivet.

Tillströmningen av nya aktiva medlemmar är god till Vallentunas idrottsföreningar, enligt kommunens föreningssamordnare.

– Det märker jag på de bidragsförfrågningar som jag handlägger. Bidragen ökar lite för varje år till fler aktiviteter och fler är med och deltar, säger Annika Wegnebring, Föreningssamordnare i Vallentuna kommun

Men det finns utmaningar. När föreningsidrotten växer blir det fler som vill nyttja de hallar och idrottsytor som finns i kommunen.

– Förutsättningarna är bra i Vallentuna. Kanske går det inte för alla föreningar att träna i hallen mellan klockan 18 och 20. I takt som aktiva medlemmar ökar gäller det att hänga med bra lokaler.

Hur viktigt är föreningslivet för kommunen?

– Jätteviktigt. Vi på fritidsförvaltning arbetar med att skapa förutsättningar för våra invånare att kunna vara aktiva, i naturen eller i föreningar. Det kan vara att se till att det finns tillgängliga utegym och motionsspår och stötta föreningar i deras verksamhet.

Inom kulturen finns ett stort utbud av intresseföreningar och hembygdsföreningar i Vallentuna. Populära föreningsintressen är dans, körsång och Jazz. På senare tid har jazzen vuxit sig väldigt starkt i kommunen i och med etableringen av Jano jazzklubb på Vallentuna Teater.

– De växer ganska stadigt, med fler medlemmar och aktiva. Det är kul och bidragit till att Vallentuna har blivit årets jazzkommun, säger Charlotta Burlin, Kultursekreterare i Vallentuna kommun.

Fakta

155 föreningar i Vallentuna

  • Omkring 155 föreningar finns registrerade i kommunens föreningsregister. Ungefär en tredjedel består av idrottsföreningar.
  • 3 miljoner kronor betalar Fritidsförvaltningen ut i föreningsstöd till idrottsföreningar i Vallentuna.
  • 33 kulturförvaltningen finns med i kommunens föreningsregister.
  • 345 000 kronor betalar Kulturförvaltningen ut i olika former av bidragsstöd årligen till föreningar och kulturprojekt.

 

Källa: Vallentuna kommun