”Mår så dåligt att hon inte kan gå till skolan”

Barn med särskilda behov hamnar i kläm när resurserna är knappa. Det tycker bland andra Jeanette Kristersson, som har anmält Loviselundsskolan till Skolinspektionen.

– Mitt barn mår så dåligt att hon inte ens kan gå i skolan.

Det osar frustration och ilska bland föräldrarna som samlats hemma hos Sara Karlsson i Hässelby villastad. Gemensamt för dem är att de alla är föräldrar till barn som är i behov av särskilt stöd i skolor i västerort.

Och att de alla upplever att skolorna inte klarar av att ge barnen det stöd de behöver för att få en fullvärdig skolgång.

Tre av dem håller sina barn hemma från skolan på grund av olika skäl. Indragna resurser och flytt till ”vanliga” klasser är några anledningar de uppger.

Sara Karlsson och hennes man har bestämt sig för att flytta till Ekerö, för att kunna erbjuda sin son en bättre skolgång. De andra hoppas på att situationerna, som enligt dem är ohållbara, ska lösa sig.

Jeanette Kristersson ville inte ens släppa iväg sin dotter till skolan vid skolstarten. Nyligen anmälde hon Loviselundsskolan till Skolinspektionen. Anledningen är att skolan, enligt Jeanette, anser att hennes dotter, som har diagnosen autismspektrumstörning, klarar sig så bra att hon ska gå i en vanlig klass.

Dottern som skulle börja i första klass nu i höst, gick tidigare i Loviselundsskolans samundervisningsklass/särskola. Föräldrarna tyckte att det var en felplacering, men att det var för tidigt att börja i en vanlig klass och önskade att få henne placerad på skolans avdelning Lilla Ekeby.

– Hon är högfungerande autistisk, vilket betyder att hon lär sig saker lätt, men det blir för rörigt för henne att gå i en vanlig klass. Hon är känslig för alla typer av intryck, säger Jeanette Karlsson.

Efter påtryckningar från föräldrarna fick hon efter sportlovet börja i förskoleklassen på Lilla Ekeby, som är en enhet för lite långsammare inlärning, trots att skolan fortfarande förespråkade vanlig klass, enligt anmälan.

– Det var jobbigt för henne att byta klass, och hon fick fortfarande utbrott när hon kom hem. Vi tycker ändå att det fungerar bättre än tidigare, säger Jeanette Kristersson.

I slutet av maj beslutade skolan att dottern skulle börja i vanlig klass för att få de utmaningar hon behöver för att utvecklas. Det håller föräldrarna inte med om.

– Hon tog beslutet jättehårt och har mått väldigt dåligt. Ingen mår bra av att flyttas så ofta, särskilt inte autistiska barn, säger Jeanette Kristersson.

Loviselundsskolans rektor, Gunilla Åkesson, vill inte uttala sig om något specifikt fall.

– Vi för en dialog med föräldrarna, säger hon.

Skolinspektionen har tagit emot anmälan, men kan inte uttala sig i ärendet förrän ett beslut är taget.

Hon tog beslutet jättehårt och har mått väldigt dåligt.Jeanette kristersson