Marabouparken kan skyddas med kulturmärkning

Marabouparken.
Marabouparken.
Sundbybergs planer på förtätning vid Marabouparken har kritiserats.

Nu ska länsstyrelsen utreda om det finns skäl att skydda parken med en byggnadsminnesförklaring.

I planeringen av Sundbybergs nya stadskärna, den som ska ta form när järnvägen grävs ned, lyfts Marabouparken fram som en viktig del.

Nya gator och gränder runt parken och bebyggelse på sjösidan menar staden skulle sätta fokus på parken.

Men planerna har kritiserats, bland annat av flera landskapsarkitekter.

– Det är ett ingrepp i parken, parkyta tas ju i anspråk för att bygga väg. Det ändrar inramningen, idag är det grönt med träd och buskar. Med hus och väg får parken helt andra förutsättningar. Parken är också gjord för försiktig användning. Med hus tätt inpå skulle den få ett helt annat tryck på sig, sa arkitekten Anders Kling till Mitt i Sundbyberg i maj.

Arkitekterna skickade in en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om att göra en så kallad byggnadsminnesförklaring av Marabouparken för att freda den mot exploatering.

Och nu har länsstyrelsen formellt väckt frågan om en byggnadsminnesförklaring.

– Rent tekniskt betyder det att vi drar igång en utredning för att se om det finns orsak till att göra en byggnadsminnesförklaring, säger Patrick Björklund på enheten för kulturmiljö på länsstyrelsen i Stockholm.

Märkningen kan ges byggnader och miljöer med högt kulturhistoriskt värde enligt kulturmiljölagen. Det innebär ett särskilt skydd som förbjuder ändringar eller byggen utan tillstånd från länsstyrelsen.

Huruvida en märkning skulle grusa Sundbybergs planer på bebyggelse och förändringar vid Marabouparken är oklart.

– Det vet vi inte än, det här blir en förhandlingsfas och det sker i samråd med fastighetsägaren. Det är ganska många sådana här ärenden i kö just nu, men vi kommer att ta kontakt med kommunen, säger Patrick Björklund.

Det finns cirka 2 000 byggnadsminnen i Sverige.