Maria Elementar kan få böta 1,2 miljoner

nyheter Maria Elementar skola har fortfarande allvarliga brister. Det anser Skolinspektionen som nu vänder sig till rätten.

En otidsenlig kunskapssyn och ett auktoritärt förhållningssätt till elever. Brister i undervisningen och brister i arbetet med elevernas trygghet. Detta pekar Skolinspektionen ut som grundläggande problem hos friskolan. Problem som verket menar att stiftelsen som driver skolan inte har gjort tillräckligt för att lösa.

Skolinspektionen ansökte i förra veckan hos förvaltningsrätten att stiftelsen ska betala 400 000 kronor i vite, enligt ett tidigare föreläggande. Man har även lagt ett nytt vitesföreläggande, på 800 000 kronor.