Mariehäll kan få 102 lägenheter till

Mariehäll Byggherren Veidekke vill bygga två nya höghus och tre lägre hus i korsningen Bällstavägen-Mariehällsvägen. Nu ställs förslaget ut till den 21 oktober.

Tanken är att bygga butikslokaler i markplan på Bällstavägen och 102 lägenheter i de övre delarna av husen.

Det högsta huset blir, enligt förslaget, tio våningar högt. Beslut kan tas den 10 december i stadsbyggnadsnämnden.

Fakta

illustration: White arkitekter