Mark ger plats för nytt tågspår

Trafikverket ska under hösten schakta bort marken mellan Regulatorvägen och järnvägen där det nya spåret ska läggas. Arbetet väntas fortgå från och med november fram till årsskiftet 2016/2017.

För att kunna lägga det nya spåret ska Regulatorbron förlängas. Sedan ska även en ny gångbro byggas norr om Regulatorbron och Huddingevägen ska flyttas i sidled söder om Hälsovägen.

Förlängningen av Regulatorbron mot Huddingevägen är en temporär lösning och den kommer att kunna användas av cyklister, gående och bilister.

Enligt Trafikverket kommer tågtrafiken inte att påverkas av byggandet.