Mark saneras för att bli skolgård

Marken utanför den nya Solhemsängens skola har tidigare varit ett allmänt parkområde. Nu ska området göras om till skolgård och marken saneras. Detta har väckt en oro bland föräldrar som undrar om marken, där deras barn har lekt, innehåller farliga ämnen. Men Lee Orberson, grundskolechef på utbildningsförvaltningen kommer med lugnade besked.

– Det är en rutinmässig åtgärd att gräva bort ytlagret. Det finns ett regelverk som säger att man måste vidta den här typen av åtgärder i Stockholm när mark ska klassas om skolgård, säger han.

Enligt Lee Orberson är det alltså ingenting farligt som har hittats i marken.

Planen är att skolgården ska vara klar till veckan efter höstlovet.