Markägare vill ge strandbad till Brommaborna

Sandstranden som ägaren vill ge bort, mot att få bygga bostäder längre upp på land.
Sandstranden som ägaren vill ge bort, mot att få bygga bostäder längre upp på land.
I Blackeberg ligger en av Stockholms mest spektakulära strandtomter. Den vill ägaren ge bort till Brommaborna – mot att få bygga bostäder längre upp på land.

Projektet går under namnet Blackebergsbadet, som tagits fram tillsammans med arkitektkontoret John Robert Nilsson.

Ägaren som vill vara anonym, berättar att området är okänt även för de flesta Blackebergsbor.

Om projektet skulle gå igenom blir det här Blackebergsbadets strand. Bild: Privat.

Om vårt projekt går igenom skulle platsen öppnas för allmänheten.

– Det är en av Stockholms största privatägda strandtomter. Om vårt projekt går igenom skulle platsen öppnas för allmänheten.

Ett strandbad på 5000 kvadratmeter, närmare bestämt. Stranden skulle tillfalla staden, om ägaren i gengäld fick bygga fyra bostadshus längre upp på land.

Här och på tomten bredvid ligger två storslagen villor, som byggdes sent 1800-tal av en vän till snuskungen Knut Ljunglöf.

– En stenlagd gång leder hit från Ljunglöfska slottet. Den finns kvar i skogen längs vattnet men har fallit i glömska.

I planerna kring Blackebergsbadet skulle den igenvuxna stigen återigen bli en passage genom lövträd fram till stranden. Denna gång för allmänhetens bruk.

Stadsbyggnadskontoret säger nej

I en ”förhandsbedömning” från den 14 november, anser stadsbyggnadskontoret att förslaget är olämpligt med hänsyn till befintliga allmänintressen, samt områdets natur- och kulturhistoriska värden. Tyska botten i södra Blackeberg är en av länets viktigaste naturmarker ur ekologisk synpunkt.

Tomtägaren menar dock att endast seglare och vintertidens skridskoåkare har möjlighet att ta del av miljön i dagsläget.

– Det vore värdefullt att göra området mer tillgängligt. Stadsbyggnadskontoret har i tidigare studier visat att det går att bygga några bostäder på tomten om de placeras och utformas rätt. Min förhoppning är att det ska bli bra för alla. För kulturvännerna, för naturvännerna, för Blackebergsborna och inte minst för de som kommer att bo på tomten.

Många turer

Idén att ge bort stranden mot att få bygga bostäder föddes 2008. Badet skulle komma närmare lokalborna än både Kanaanbadet och Ängbybadet.

Stadsdelsnämnden var positiv och stadsbyggnadskontoret gav tummen upp. Men ägaren backade ur i sista stund.

Ett nytt förslag togs fram 2014 som i stället nekades av politikerna. Men nu är det alltså stadsbyggnadskontoret som sätter stopp.

– Jag blev förvånad över att de sa nej på kontoret. De har tidigare varit positiva till idén, och jag tycker det finns mycket man går miste om, även om man måste ha respekt för att miljön är värdefull. Det är inte varje dag kommunen och allmänheten erbjuds ett privat strandområde. 

Strandtomten är en av Sveriges största i privat ägo.