Marken i lekpark har höga halter bly

Bly kan skada nervsystemet redan vid kontakt med små mängder.

I Ruddams­parken finns för höga halter av miljögiftet, men nu ska staden ­sanera de giftigaste lekplatserna.

På Östermalm har Stockholms stad mätt tre parkers gifthalt. Både Ellen Keys park och Motalaparken i Hjorthagen klarade av att hamna på rätt sida av riktvärdena.

I Ruddammsparken, norr om Valhallavägen, har man däremot upptäckt för stora mängder bly i marken. Enligt Naturvårdsverket kan människans nervsystem påverkas redan vid kontakt med små mängder av ­ämnet.

– Vi vet att det finns ställen med förorenad mark i Stockholm och det är ingen­ överraskning att man hittar sådana här ämnen lite här och var. Just de här parkerna undersöktes för att stadsdelsnämnderna var oroliga för dem och nu ska vi åtgärda det här, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Enligt Katarina Luhr har föroreningarna troligtvis olika ursprung. När det gäller blyet, som hittades i för höga nivåer i hälften av de undersökta parkerna, är troligtvis avgaserna boven. Därför är det förmodligen också mer utspritt.

Nu kommer kommunen att göra fler undersökningar för att ta reda på hur mycket gifter som egentligen finns i marken. På de platser som sticker ut kommer kommunen till en början att göra mer omfattande undersökningar.

– Sedan får vi åtgärda det, exempelvis schakta bort översta jordlaget och tillföra ren jord. På vissa ställen kan man plantera gräs så inte jorden går att stoppa i munnen för barnen, säger Katarina Luhr.

Enligt Naturvårdsverket är det framför allt små barn som är i farozonen för att skadas av bly och andra skadliga ämnen i parkerna. Något som självklart är ­extra problematiskt ­eftersom barn oftast besöker dem.

Ska man vara orolig som förälder om ens barn leker i någon av parkerna?

– Nej. Det finns ingen risk att man blir akut sjuk. Det miljöförvaltningen har räknat på är någon som vistas i parkerna året runt varje dag. Det här är inte akut farliga halter av ämnen. Men det är inte meningen att barn och vuxna ska få i sig dem. Därför tar vi det här på allvar.

Fakta

Tre parker i innerstan är extra giftiga

På Östermalm var det ­bara i Ruddammsparken man hittade för höga gifthalter i form av bly.

Men det finns parker i innerstan som är ännu värre förgiftade och som staden benämner som ”Hot spots”:

I Vasaparken finns höga halter av DDT.

I Ånghästparken på Söder­malm är det höga halter av kvicksilver.

I Sankt Eriksområdet på Kungsholmen finns höga halter PCB.

Källa: Miljökontoret