Marken klar för studentskrapa

TENSTA Förra veckan blev det klart: exploateringsnämnden anvisade mark för 214 studentlägenheter mitt i Tensta centrum. De ska byggas i ett 16 våningar högt höghus.

Under årets två första nämndsammanträden har man totalt markanvisat nästan 1 700 studentbostäder.