Markhyrorna chockhöjs – dyrare för lägenhetsägare

Markavgifterna föreslås höjas i Stockholm.
Markavgifterna föreslås höjas i Stockholm.
Markavgifterna i Stockholm ser ut att höjas rejält.

För en lägenhet på 77 kvadratmeter i innerstan blir höjningen över tusen kronor per månad.

Det finns dock undantag, då Akalla, Husby och Tensta får sänkt avgift.

Det är exploateringskontoret som föreslår att stadens tomträttsavgälder ska höjas. Stockholms stad får in nästan en miljard kronor i intäkter från markavgifter varje år men avgifterna har stått stilla sedan 2004. Avgiftshöjningen gäller för bostadsrätter och småhus som upplåts med tomträtt, det vill säga där föreningen eller husägaren hyr marken av Stockholms stad.

Exploateringskontorets förslag, som politikerna ska ta ställning till, innebär att den mark som stigit mest i värde också får den högsta avgiftshöjningen. Tomter som ligger sjönära ska dessutom höjas ytterligare.

I ett räkneexempel som exploateringskontoret lyfter fram höjs månadsavgiften för en lägenhet som är på 77 kvadratmeter i innerstan med 1 250 kronor i månaden. En liknande lägenhet i Skärholmen kommer att få en höjning på 20 kronor i månaden medan en lägenhet i Tensta får en sänkning med 100 kronor i månaden. Även Akalla, Rinkeby och Husby föreslås få en sänkning, vilket exploateringskontoret tror kan öka intresset för att bygga nya hyresrätter i dessa områden.

Socialdemokraterna säger till Mitt i att det är för tidigt att ta ställning i frågan. Förslaget ska först ut på remiss för att senare behandlas politiskt.

– Nu har exploateringskontoret tagit fram ett förslag som ska gå ut på remiss. Utan att föregå den processen så kommer det framöver ske en normal politisk beredning av ärendet, då kommer vi också kunna kommentera detta mer i detalj, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Men Liberalerna stället sig kritiska till – och kommer att gå emot exploateringskontorets förslag.

– Med de här förslagen blir det över en natt dyrare för många att bo, i ett läge där Stockholms innerstad redan håller på att bli omöjligt för vanliga människor att bo i. Vi pratar om en dold skattehöjning på mer än en tusenlapp i månaden ovanpå bolån och den avgift man redan idag betalar till bostadsrättsföreningen, säger Abit Dundar (L), gruppledare i exploateringsnämnden.

Enligt Jan Valeskog är exploateringskontorets förslag väntat.

– Den här typen av justering görs av staden var tionde år, så har tomträtterna hanterats under en mycket lång tid i Stockholm. Prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad har varit kraftigt sedan den förra justeringen gjordes år 2004, och det gäller ju såklart även markpriserna. Det är därför det görs en återkommande justering från markägarens sida så att avgäldssystemet bättre speglar marknadens utveckling, säger han.

Exploateringsnämnden ska ta ställning till beslutet den 14 april. Då visar det sig hur resterande politiska partier står i frågan. Sedan skickar kommunstyrelsen sannolikt vidare förslaget på remiss. Ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktig kommer förmodligen att dröja till långt senare i år.