Marknadshyror ska införas för förskolor

Förskolorna ska få marknadshyror. För Södermalms del innebär det kraftigt höjda hyror för flera förskolor – en del mer än fördubblas.

Stockholms förskolor som ligger i de allmännyttiga bostadsbolagen ska få marknadshyror. Det framgår av ett tjänsteutlåtande från Stockholms stad. Mest höjs hyrorna i innerstan. På Södermalm drabbas åtta förskolor med totalt 385 barn.

Regnbågens förskola på Katarina bangata föreslås exempelvis få en höjning av årshyran från 279 568 kronor till 648 800 och Sofia småbarnsskola på Fjällgatan från 393 288 kronor till 867 200.

Bakgrunden till höjningen är en ny lag som trädde i kraft 2011 och innebär att kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

– Den innebär att kommunen inte kan subventionera hyror för exempelvis förskolor som hyr av de allmännyttiga bolagen, utan man ska agera som en annan jämförbar fastighetsägare, säger Susanna Höglund, handläggare på Stockholms stadshus AB.

Hyrorna kommer att förhandlas om från och med i höst, fram till 2020, och fasas in under en period på tre år för respektive avtal.

Vad de nya hyrorna innebär för förskolorna på Södermalm är ännu inte klart. Det är stadsdelen som tar beslut om de ska teckna ett nytt kontrakt eller försöka hitta en annan lokal.

Men enligt Anders Carstorp, stadsdelsdirektör på Södermalm, behöver föräldrar som har barn på de förskolorna inte oroa sig.

– Vi har inga planer på att lägga ner några förskolor för närvarande. Vi är i en fas när vi bygger ut förskolor, säger han.

Hyreshöjningen drabbar inte den enskilda förskolan utan stadsdelsförvaltningens förskoleavdelning.

Ärendet behandlas troligtvis i kommunstyrelsen under april eller maj.

Fakta

Hyrorna kan fördubblas

Källa: Stockholms stad