Min lokala hjälte

Marknadshyror tas ut av förskolorna

Förskolorna i staden ska få marknads­hyror. På Norrmalminnebär det kraftigt höjda hyror för tre förskolor.

Men enligt stadsdelsdirektören kommer kvaliteten inte att försämras.

Stockholms förskolor som ligger i de allmännyttiga bostadsbolagens lokaler ska få marknadshyror. Det framgår av ett tjänsteutlåtande från Stockholms stad.

På Norrmalm drabbas tre förskolor. Högst procentuell höjning får förskolan Klara på Regeringsgatan, där dagens årshyra på 668 890 kronor kommer att bli 1 179 000 kronor.

Bakgrunden är en ny lag som trädde i kraft 2011 och innebär att kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

– Den innebär att kommunen inte kan subventionera hyror för exempelvis förskolor som hyr av de allmännyttiga bolagen, utan man ska agera som en annan jämförbar fastighetsägare, säger Susanna Höglund, handläggare på Stockholms stadshus AB.

Hyrorna kommer att förhandlas om från och med i höst, fram till 2020.

Norrmalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl är inte så orolig över för att de ökade hyreskostnaderna kommer påverka förskolornas kvalitet. Hon menar att det handlar om att hantera de pengar som finns på ett ännu smartare sätt.

Norrmalm arbetar i enlighet med Lean production, en filosofi som innebär att hantera resurser för att få ut mesta möjliga ur varje krona.

– Det kan exempelvis vara en kartläggning av processer. Hur fungerar det när barnen lämnas på morgonen? Kan det vara färre personal då eller fler vid ett andra tillfällen? Då kan man också undvika att ta in extrapersonal vid vissa tillfällen.

Metoden innebär även att de anställda får tycka till om sin arbetssituation.

– Får man tycka till om sitt jobb minskar sjukfrånvaron och det sparar man också pengar på.

Östermalms stadsdelsdirektör Göran Månsson oroar sig för att hyreshöjningen kan ska drabba deras förskolor, exempelvis att barn med särskilda behov inte längre kan få samma stöd.

Att detta kommer att bli en konsekvens på Norrmalm tror dock inte Christina Rapp Lundahl.

– Nej, det kan jag inte se.

Fakta

Midgård får högsta hyran