Markvärdet stiger – då blir det dyrare att bo

Höjda avgifter väntar flera föreningar.
Höjda avgifter väntar flera föreningar.
Sundbyberg blir allt hetare. När marken värderas upp slår det mot boende i små föreningar som hyr mark av staden.

– Det känns orättvist, säger Fanny Fälth som kan få avgiften höjd med 800 kronor.

En del bostadsrättsföreningar har så kallade tomträttsavtal som innebär att de betalar in en årsavgift till kommunen. En förening på Trädgårdsgatan i Lilla Alby som idag betalar 160 000 kronor per år till kommunen kan snart få avgiften fördubblad. Orsaken är att avgiften omförhandlas var tionde år, efter att marken värderas på nytt.

– Sundbybergs kommun vill höja till 303 000 kronor per år. Det får stora konsekvenser för oss små föreningar, och det skapar en oförutsägbarhet när det kan bli så mycket dyrare efter några år, säger Fanny Fälth som bott i lägenheten i Lilla Alby i drygt tre år.

Hon räknar med att avgiften för hennes tvåa höjs med 700-800 kronor om staden får igenom sitt krav. Det påverkar också värdet på lägenheten vid en försäljning, menar Fanny Fälth.

Inför en ny värdering jämförs med markpriser i bland annat Solna och Stockholm. Kommer inte parterna överens kan det avgöras i domstol.

– För oss små föreningar kan en rättegång bli väldigt dyrt, Sundbybergs kommun har däremot möjlighet att anlita expertis. Så det känns orättvist, och som att det är svårt att påverka, säger Fanny Fälth.

I en tvist mellan ett bolag och Sundbyberg, som avgjordes till kommunens fördel, i november 2015 höjdes avgiften från 64 800 kronor per år till 214 920 kronor per år. Därtill tvingas det förlorande parten betala rättegångskostnader på över 200 000 kronor.

En mindre förening på Prästgårdsgatan väntar just nu på ett avgörande i domstol, där vill staden höja årsavgiften från 250 000 till 391 500 kronor.

Ytterligare fyra föreningar i Sundbyberg ska få nya avtal inom kort. I ett brev till Sundbybergs stad efterlyser de en översyn av policyn för markanvisning och värdering.