Massiv kritik mot höjda tomthyror

Innerstan och närförorternas fastigheter kan få betala dubblad tomthyra till stan.
Innerstan och närförorternas fastigheter kan få betala dubblad tomthyra till stan.
Stockholms stad vill höja avgiften för hus som står på stans mark. Nu får förslaget massiv kritik av nästan alla remissinstanser.

Dyrare både för den som bor i bostadsrätt och hyresrätt. Ökad segregation. Omöjligt att ha studentbostäder. Ännu färre nya centrala hyresrätter.

Krtiken mot förslaget att höja den så kallade omträttsavgälden, ett slags hyra som fastighetsägare betalar när huset står på stadens mark, är inte nådig.

Det är en höjning som kommer att slå ojämnt. I vissa delar av stan, till exempel Husby, Rinkeby och Tensta, ska avgiften för flerbostadshus sänkas. Men i innerstan, Bromma och delar av Söderort handlar det om en fördubbling av avgiften. För enskilda bostadsrättsföreningar kan det slå hårt. Staden har räknat ut att höjningen kan påverka månadsavgifterna för en bostadsrätt på 77 kvadrat med som mest 1250 kronor i månaden.

Att den som bor i hyresrätt påverkas trodde staden däremot inte.

I april fattade exploateringskontoret beslut om förslaget. Sedan skickades det ut på remiss.

Nu kommer svar från bostadsmarknadens parter, och de levererar svidande kritik.

Hyresgästföreningen ser tvärtom stor risk för höjda hyror. I förlängningen varnar de för ökad segregation och trångboddhet. Dessutom tror de att nyproduktionen av hyresrätter kan hämmas.

Kommunala fastighetsbolag som SKB och Svenska Bostäder tror också att höjningen kommer att synas på stockholmarnas hyresavier. För dem som bor hos Stadsholmen, ett dotterbolag till Svenska Bostäder som förvaltar gamla kulturhus, kan höjningen bli särskilt kännbar. Stockholms Stadshus AB tror att en hyreshöjning på 15 procent kan behövas.

Även Fastighetsägarna tror att färre nya hyreshus blir följden och anser att höjningen kommer att gå för fort.

SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder, är inte tillfrågade vilket de ser som ”mycket anmärkningsvärt” men har svarat ändå. De har sedan tio år tillbaka en 50-procentig rabatt på avgiften. Men den nämns inte i förslaget. Om den försvinner ”blir det omöjligt att ha studentbostäder i centrala eller campusnära lägen,” skriver SSSB och tillägger att rabatten är en förutsättning för att de ska finnas kvar.

Även Villaägarna säger nej och tror att höjningen kan driva enskilda familjer från sina hem.

Om remissinstanserna får gehör för sin kritik är för tidigt att säga enligt ordföranden i exploateringsnämnden Jan Valeskog, S.

– Vi kommer att göra justeringar men exakt vilka får jag återkomma till. Det är klart att det skulle komma kritiska synpunkter. Men i sak tror vi att detta är rätt.

Lotta Edholm, L, är fortsatt bekymrad över förslaget.

– Det här är ett hårt slag både mot hyresrätter och mot bostadsrättsföreningar som står på tomtmark. De flesta tror att det bara påverkar enskilda individer. Men alla remissinstanser säger att det leder till färre hyresrätter utom i utsatta områden. Och vi vill ju ha fler hyresrätter i innerstan. Så det här får allvarliga konsekvenser.

Frågan avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige senare i höst.

Staden räknar med att de förändrade avgifterna kommer att ge 600 miljoner kronor i ökade intäkter.