Massiva protester mot byggplanerna vid 12:an

I korsningen Sigurdsvägen/Skaldevägen ser det ut så här i dag...
I korsningen Sigurdsvägen/Skaldevägen ser det ut så här i dag...
Men Riksbyggen vill att det i framtiden ska se ut så här.
Men Riksbyggen vill att det i framtiden ska se ut så här.
Närmsta grannen är inte pigg på idén som skulle innebära insyn i bostaden.
Närmsta grannen är inte pigg på idén som skulle innebära insyn i bostaden.
Riksbyggen vill bygga livsstilsboende för välbeställda seniorer där det varit en lekpark sedan länge. Nu gör grannarna vad de kan för att stoppa bygget.
– Det finns inget hus i närheten som är tillnärmelsevis så stort som det här som planeras, säger till exempel Lars Alvin som är en av de närboende.

Vi har tidigare skrivit om Riksbyggens planer på ett livsstilsboende för välbeställda seniorer vid Olovslunds station utmed Nockebybanan. Här vill man ha 19 bostäder för aktiva människor som passerat 55-årsstrecket.

Nu har planerna varit ute på ett samråd och många närboende har svårt att förstå hur tomten kan tillåtas att exploateras.

– Vi skulle få ett hus som är högre än vårt eget som granne. Det är väldigt okänsligt att alldeles intill vårt hus bygga ett hus som kommer innebära insyn i vårt hem. Det finns inget hus i området som är tillnärmelsevis så stort som det här ska bli, säger Lars Alvin, granne med tomten.

Detaljplanen behöver ändras

Men för att få bygga på platsen måste det först till en detaljplaneändring. I den gällande planen från 1929 är den aktuella tomten i korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen allmän parkmark. På platsen finns nu en lekpark och den vill många av de boende i området ha kvar. Ett 30-tal brev med kritik mot förslaget har kommit in till stadsbyggnadskontoret och utöver det en namnlista med 292 digitala underskrifter.

Tomten, som ligger inom området som betecknas som Trädgårdsstaden, anses ha högt kulturhistoriskt värde. Hus som ska byggs här ska ta hänsyn till att den tidigare bebyggelsens tidstypiska prägel bevaras och att vegetationsprägeln är kvar. Hur kan det då komma sig att ett hus som är större än de andra i området tillåts på en grönyta?

”Skapar förutsättningar för äldre”

Så här motiverar stadsbyggnadskontoret detta:

”Staden har som mål att 140 000 bostäder till 2030 vilket innebär att stadens ytor disponeras om. Förslaget skapar möjlighet för äldre personer att bo kvar i området om deras hus blir för stort. Samtidigt bygger vi en ny säkrare kvarterspark för lek och social samvaro på mark som ägs av Stockholms stad. Att stadens ytor disponeras om är en del i en växande stad. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att den föreslagna bebyggelsen passar in i området.”, skriver projektledaren Stella Svanberg i ett mejl till Mitt i.