Massivt stöd för övervakning

Hässelby gårds centrum är en av de platserna som upplevs som otrygga enligt polisen Håkan Thor.
Hässelby gårds centrum är en av de platserna som upplevs som otrygga enligt polisen Håkan Thor.
Niklas Johansson: ”Det kan väl inte skada. Det skulle vara bättre för säkerheten.”  Anna Eriksson: ”Det skulle kännas tryggare. Niklas kommer och möter mig när jag ska hem sent på kvällen för att jag inte ska gå själv.”
Niklas Johansson: ”Det kan väl inte skada. Det skulle vara bättre för säkerheten.” Anna Eriksson: ”Det skulle kännas tryggare. Niklas kommer och möter mig när jag ska hem sent på kvällen för att jag inte ska gå själv.”
Irma Winberg: ”Jag tycker det vore bra med övervakningskameror på grund av att det varit skottlossningar och personrån. Det är en tillfällighet att jag är ute så här sent.  Men klockan är ju bara 18?  ”Jag brukar aldrig vara ute när det börjar skymma.
Irma Winberg: ”Jag tycker det vore bra med övervakningskameror på grund av att det varit skottlossningar och personrån. Det är en tillfällighet att jag är ute så här sent. Men klockan är ju bara 18? ”Jag brukar aldrig vara ute när det börjar skymma.
Anna Kajzer: ”Det skulle kännas tryggare med kameror i centrum. Särskilt eftersom min son nu är ute själv med sina kompisar.  Alan Kaizer: ”Jag tycker det vore bra med övervakningskameror men den som tittar på filmerna får bara titta på brotten. Inte på allt annat.”
Anna Kajzer: ”Det skulle kännas tryggare med kameror i centrum. Särskilt eftersom min son nu är ute själv med sina kompisar. Alan Kaizer: ”Jag tycker det vore bra med övervakningskameror men den som tittar på filmerna får bara titta på brotten. Inte på allt annat.”

Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i Västerort att Moderaterna i Hässelby-Vällingby vill ha kameraövervakning på offentliga platser i stadsdelen för att öka tryggheten.

Och partiet är inte ensamt om att vara positiva till förslaget. Även stadsdelsnämndens ordförande Kadir Kasirga (S) kan tänka sig övervakningskameror.

– Har man rent mjöl i påsen behöver man inte känna oro inför kameror, säger Kadir Kasirga, som nu ska prata ihop sig med övriga majoriteten i stadsdelsnämnden.

Även de flesta av de som röstat i Lokaltidningen Mitt i:s egen omröstning på Facebook vill ha övervakningskameror. Och när Mitt i ringer Håkan Thor, kommunpolis för Hässelby-Vällingby, visar det sig att även han är öppen för idén.

– Det kan bli aktuellt, men man ska ha klart för sig att det inte finns något underlag som visar att det skulle minska brottsligheten. Däremot kan det vara till nytta i utredande syfte och vetskapen om att det finns kameror kan ju också bidra till ökad upplevd trygghet, säger han.

Däremot vill han att den lägesbild som polisen tar fram just nu i samverkan med stadsdelsförvaltningen ska bli klar innan polisen tar ställning för eller emot övervakningskameror. Kartläggningen ska visa vilka platser i stadsdelen som upplevs otrygga och vilka platser som är särskilt brottsutsatta.

Metoden är att prata med bland annat skolklasser och pensionärsråd, men en stor del i processen är att titta på statistiken.

– Vi försöker bryta ner den så långt det går. Vi kommer att titta på brottsligheten på vissa platser kontra hur stor risken är att bli utsatt för ett brott där. Ibland hänger otryggheten ihop med en viss risk och ibland gör den inte det. Beroende på detta så måste man angripa problemen på olika sätt, säger Håkan Thor.

Lägesbilden beräknas vara klar efter sommaren. Då är det dags att se över vilka åtgärder som behövs. Övervakningskameror är ett alternativ bland många, såsom ökad polisnärvaro, bättre belysning eller andra förändringar i utomhusmiljön.

– Visar det sig att vi har stora problem med otrygghet och brott på en viss plats, då kan jag tänka mig att kameraövervakning är en möjlig åtgärd, säger Håkan Thor.

Men det finns också de som absolut inte tycker att kameraövervakning behövs. 15-åriga Tuka Shakir från Hässelby gård, 15 år, är en av dem.

– Det känns som att de tror att vi alla i orten är kriminella. Folk har en överdriven bild av hur farligt det är här. Jag tycker alla som sitter hemma och är rädda kan komma ut på kvällen och se hur det är, säger hon.

Fakta

Reaktioner på Facebook

Cathrine Vincenti: helt ok om det ger bättre säkerhet o möjlighet att lösa brott

Inger Rothoff: Ja absolut…den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja.‬

Leif Vieri: Varför är det så känsligt med övervakningskameror på ”samma” slags platser? Se nedanstående länk och fundera över vad skillnad i integritetsstörningar innebär i praktiken.‬ ‪Min reflektion är att det verkar gå väldigt lätt att få tillstånd när privata intressen finns (SL, köpcentrum etc) medan andra ”offentliga” platser är extremt känsliga. Man blir ju väldigt välfilmad av SL… så vad skulle skillnaden vara om den märkligt konfliktfyllda kameran vid Spånga Station hängs upp?‬

Rob Åkerlind: Enligt mig så tycker jag det behövs för att minska otryggheten i samhället. / Ordförande/grundare av Trygg Hemgång Västerort.

Fakta

Kommunpolisen Håkan Thor listar otrygga platser

Hässelby torg: ”Olika trygghetsmätningar visar att det här är ett ställe där folk känner sig otrygga. Det är också det jag får intrycket av när jag pratar med medarbetare.”

Solurparken: ”Många drar sig för att gå igenom parken, särskilt sommartid, eftersom många missbrukare håller till där.”

Grimsta: ”Bränderna har ju avtagit, men vi vet att en del fortfarande känner sig otrygga där.”