Mässlingsfall på Karolinska i Huddinge – 30 kan ha smittats

Ett fall av mässlingen är bekräftat av chefsläkaren på Karolinska i Huddinge.
Ett fall av mässlingen är bekräftat av chefsläkaren på Karolinska i Huddinge.
En patient som sökte vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge på tisdagen visade sig ha mässlingen. Nu arbetar personal från Smittskydd Stockholm och Karolinska i Huddinge med att spåra hur många som kan ha varit utsatta för smittan.

Den exakta utbredningen är oklar, men ett fall av mässling har konstaterats.

– Det är ett enda bekräftat fall av mässlingen. Det är en vuxen person som har rest utomlands och fått smittan där, säger Maria Rotzén Östlund, Biträdande smittskyddsläkare till Mitt i.

Nu pågår smittspårning, vilket innebär att personal från Smittskydd Stockholm arbetar tillsammans med Karolinska för att kartlägga hur många personer som kan ha utsatts för smittan.

I nuläget kan 30 personer ha smittats. Det rör sig både om personal och patienter, berättar Maria Rotzén Östlund.

Hon vill samtidigt skicka med ett budskap som hon anser viktigt i sammanhanget.

– Till de som reser nu sommartid så vore det jättebra om fler såg över sitt skydd mot mässling, särskilt de som är födda mellan 1960-1980, är man född därefter ingår vaccinet barnvaccinationsprogrammet.

Fakta

Mässling – ett elakt virus

Mässling orsakas av morbillivirus, som sprids via luften.

Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation.

Sjukdomen är en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer.

I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000-5 000 insjuknade.

Det senaste dödsfallet i Sverige var 2013 då en vuxen person avled till följd av hjärninflammation.

I Sverige erbjuds vaccinet vid 18 månaders ålder och i årskurs 1 eller 2.

De flesta mödrar har antikroppar mot mässling i sitt blod som förs över till barnet via moderkakan och ger skydd en tid.

Sedan 2013 rapporteras vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet.

För tidigare vaccinationer är den som vill få koll hänvisad till att leta upp journalen på de ställen där man blivit vaccinerad.

Källa: Folkhälsomyndigheten