Massor att göra för åldrande bibliotekarier

Över hälften av bibliotekarierna är över 50 år. Stadsbibliotekarie Katti Hoflin jobbar med att få till både föryngring och större mångfald.
Över hälften av bibliotekarierna är över 50 år. Stadsbibliotekarie Katti Hoflin jobbar med att få till både föryngring och större mångfald.
Vi går till bibblan som aldrig förr. Förra året hade stans bibliotek drygt 5 miljoner besök. Flest, drygt en miljon, gick förstås till Stadsbiblioteket vid Sveavägen. Samtidigt blir personalen allt äldre.

Att Stadsbiblioteket behöver växa förstår man när man läser statistiken. För till Asplunds stiliga men slitna byggnad, som kommunfullmäktige i måndags beslöt ska rustas upp, kommer alltså allt fler besökare. Räknar man in besöken på webben fick biblioteken knappt 10 miljoner besök.

Därmed ökar också utlåningen. 2015 blev antalet lån 87 000 fler på stans bibliotek och den ökningen kom till två tredjedelar från Stadsbiblioteket och Inernationella biblioteket. Där gjorde det i fjol 1,3 miljoner utlån.

De mesta som lånas ut är vanliga fysiska böcker, som står för 3,3 miljoner av utlånen och också har ökat med 200 000 sedan 2013. E-böckerna står och stampar på en låg nivå och kämpade sig i fjol upp till 285 000 lån från 229 000 år 2013.

Det blir alltså mer att göra för bibliotekens anställda, som utgör hela 28 procent av de drygt 1028 personer som jobbar på kulturförvaltningen. Det är också en personalstyrka som börjar komma till åren. En tredjedel är mellan 50 och 59 år och en femtedel mellan 60 och 67. Bara 3,5 procent i åldern 2029 år. Dessutom är kvinnodominansen stark. På Stadsbiblioteket är andelen så hög som 75 procent.

Stadsbibliotekarie Katti Hoflin har gjort en kompetensförsörjningsplan för att få bättre mångfald bland de anställda vad gäller åldrar, bakgrund, etnicitet, läggning och funktionsvariationer.

– Vi ska ju finnas till för alla stockholmare. Jag var i Vällingby i dag, där fanns en nyrekryterad svensk bibliotekarie som hade färsk utbildning och talade somaliska. Det är guld för oss. Men man måste också förstå att har man jobbat länge har man en väldig erfarenhet. Den är jag mån att ta vara på. Till exempel med mentorskap så att man kan föra över sin erfarenhet till yngre kollegor innan man går i pension.