Massor av Huddingeplatser ska få nya namn

Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden, och Skogåsbon Rolf Lindqvist diskuterar om återinförandet av Drevviksstrand är en bra idé.
Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden, och Skogåsbon Rolf Lindqvist diskuterar om återinförandet av Drevviksstrand är en bra idé.
Marlena Johansson i Vårby tycker att det är bra att gång- och cykelvägarna i området får namn, och hon ser gärna namn som vittnar om området historia.
Marlena Johansson i Vårby tycker att det är bra att gång- och cykelvägarna i området får namn, och hon ser gärna namn som vittnar om området historia.
En ny badplats ska anläggas vid Långsjön inför sommaren och den ska heta Kråkviksbadet. Samtliga publika bad i kommunen har fått officiella namn.
En ny badplats ska anläggas vid Långsjön inför sommaren och den ska heta Kråkviksbadet. Samtliga publika bad i kommunen har fått officiella namn.
För att inte förvirring ska uppstå brukar kommunen normalt inte döpa om gator. Här är dock ett undantag. Södra delen av Förrådsvägen blir Björkebovägen, döpt efter Karin Boyes föräldrahem.
För att inte förvirring ska uppstå brukar kommunen normalt inte döpa om gator. Här är dock ett undantag. Södra delen av Förrådsvägen blir Björkebovägen, döpt efter Karin Boyes föräldrahem.
Cecilia Lindgren-Strömberg kallar tunneln vid Grillpalatset "genvägen".
Cecilia Lindgren-Strömberg kallar tunneln vid Grillpalatset "genvägen".
Ungdomar från Skogås-Trångsunds fotbollsklubb fick vara med och arbeta fram både utformning och namn på tunneln Ljusa gången vid Nytorps mosse.
Ungdomar från Skogås-Trångsunds fotbollsklubb fick vara med och arbeta fram både utformning och namn på tunneln Ljusa gången vid Nytorps mosse.
Gång- och cykelvägar, tunnlar, badplatser och små allmänna plättar - nu ska allt få ett namn. I kommunens namnoffensiv får även invånarna chans att påverka.

Dessutom finns en ny öppning att Östra Skogås kan få kallas Drevviksstrand.

Det finns många gång- och cykelvägar, vandringsleder, tunnlar och små grönområden i Huddinge kommun som ännu inte har ett namn, åtminstone inte ett officiellt.

Nu ska det bli ändring på det och kommunen storsatsar på att namnge dessa.

– Det finns egentligen ingen uttalad strategi utan det handlar om en trygghetsaspekt. Platser som inte har ett namn kan lätt kännas otrygga. Det är också lättare att konversera om platser som har en identitet, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Även badplatser hör till platser i kommunen som inte har ett officiellt namn, men som ofta kallas något i folkmun. Det är till stor del de namnen badplatserna nu har fått.

Lennart Dehlin, utredare på ortsnamnsektionen på Lantmäteriet, den myndighet som kartlägger Sverige, välkomnar Huddinges initiativ. Enligt honom finns det ingen trend bland kommuner att namnge på det här sättet, utan han tror att Huddinge ligger i framkant.

– Det är lovvärt och något som vi anser är allt viktigare att göra. Framför allt ur ett säkerhetsperspektiv så att räddningstjänst snabbt kan hitta fram, säger han.

Allt som ska namnges har ännu inte fått ett namn, och till viss del ska invånarna få vara med och döpa. Lite senare i vår ska ett tiotal gång- och cykelvägar i Vårby gård namnges och invånarna kan då ge förslag på namn via kommunens webbsida.

– Det är en bra idé som ökar på trivseln här i området. Kanske att man kan lyfta fram mycket av Vårbys historia i namnen, säger Marlena Johansson, som bor i området.

Ett färskt exempel där invånare redan har fått vara med och namnge är Ljusa gången, en tunnel i närheten av Nytorps mosse i Skogås som invigdes i höstas. Där fick ett 15-tal unga i Skogås-Trångsunds fotbollsklubb vara delaktiga i både utformning och namn.

Kommunen utreder nu också möjligheten att införa områdesnamn, en ny typ av namn som kan tänkas vara en del av en trakt eller stadsdel, vilket öppnar upp för att återinföra namnet Drevviksstrand som en del av Östra Skogås. Det har tidigare funnits medborgarförslag och upprop för att döpa om hela Östra Skogås till Drevviksstrand, vilket fortfarande inte är aktuellt.

– Att kunna ta tillbaka historiska lokala namn tycker jag ska vara möjligt, under vissa förutsättningar. Det kan stärka den lokala identiteten, säger Ottosson.

Rolf Lindqvist, som har bott i Östra Skogås sedan slutet av 70-talet, tycker inte om idén med namnet Drevviksstrand.

– Jag tror att det särar på oss ännu mer om höghusen på ena sidan järnvägen ska heta Skogås och radhusen och villorna på den här sidan Drevviksstrand. För mig heter det inte ens Östra Skogås, för mig är vi Skogås allihop, säger han.

Fakta

Exempel på nya officiella namn

Badplatser

Flottsbrobadet

Vårbybadet

Gömmarbadet

Nyboviksbadet

Sundbybadet

Stortorpsbadet

Sjöängsbadet

Mörtviksbadet

Badudden

Lännabadet

Linatorpsbadet (nytt bad)

Kråkviksbadet (nytt bad)

Vandringsleder

Fornstigen, Vistaberg

Militärstråket, Skogås

Gladöviksslingan

Björksättraleden

Källa: Huddinge kommun

Var med och namnge tunneln

Tingshustunneln? Järnvägstunneln? Genvägstunneln?

Ja, vad kallas egentligen tunneln vid Grillpalatset i centrala Huddinge?

Nu ska den få ett namn med hjälp av er läsare.

Många tar dagligen vägen genom tunneln under järnvägsspåren vid Grillpalatset i centrala Huddinge.

Men liksom de flesta andra tunnlar i kommunen så har den här inget namn. Det ska det nu bli ändring på, med hjälp av Mitt i Huddinges läsare.

– Ett bra namn ska vara unikt och inte förekomma någon annanstans. Det ska ha en lokal förankring och får inte vilseleda, tipsar Christian Ottosson (C) kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Han har själv en namnidé som han tror är det namn som används mest i folkmun.

– Min gissning är att Tingshustunneln ligger bra till. Men vi får se vilka namn som kommer in, säger han.

Cecilia Lindgren-Strömberg jobbar i området och går genom tunneln ett par tre gånger dagligen.

– Det är en kul idé att namnge tunneln och det ger en identitet till området. Jag brukar kalla den genvägen, så Genvägstunneln kanske, säger hon.

Även Åke Engman promenerar genom tunneln ett par gånger dagligen med sin hund Tilda.

– Jag kallar den nog inte särskilt, men Järnvägstunneln är kanske ett passande namn, säger han.