ANNONS

Snart måste alla pendeltåg till verkstan igen

Snart måste pendeltågen in i depå – igen.
Snart måste pendeltågen in i depå – igen.
Signalsystemet på alla pendeltåg måste uppgraderas till europeisk standard. De måste tas ur trafik, och nu ska man utreda hur det kan göras med minsta möjliga påverkan på pendeltrafiken.
ANNONS

Knappt har alla pendeltåg kommit i trafik efter garantiåtgärderna av de senast inköpta tågen så börjar det bli dags för nästa besök i tågverkstan.

Det handlar om ett 80-tal pendeltågsfordon som måste uppgraderas inför att Sverige inför det europeiska signalsäkerhetssystemet ERTMS.

Även tågradiosystemet, som nu är nationellt, måste bytas till ett internationellt. Detta ska vara gjort i Stockholms län innan 2025.

Nu ska trafiknämnden besluta om att skyndsamt utreda hur det ska göras på smidigast sätt. Och det är ingen lätt uppgift.

Flera uppgraderingar

Enligt trafikförvaltningen bör man i samma veva passa på att utföra även andra åtgärder, som att installera automatisk trafikantmätning i varje dörrpar och byta ut systemet för information till passagerare, med automatiska stationsutrop, trygghetskameror, med mera.

Dessutom kommer pendeltågsflottan vid det laget att ha uppnått halva sin livslängd och behöver fräschas upp.

Ytterligare ett problem föreslås lösas när tågen ändå måste in i depå: de olika tågmodeller som SL har behöver vara kompatibla, alltså samkörbara och kunna kopplas ihop. Först då kan hela flottan utnyttjas maximalt.

Tåg måste tas ur trafik

Bara att installera ERTMS och bygga om för samkörbarhet beräknas ta två-tre  veckor per fordon.

För att påverkan på trafiken ska bli så liten som möjligt tänker man sig att allt detta får göras under en period om upp till tre år, så att inte alltför många tåg är ur trafik samtidigt.

ANNONS

I färskt minne finns förstås vissa förbättringar i pendeltågstrafiken som uteblivit, delvis på grund av att de senast levererade tågen periodvis varit ur trafik för garantiåtgärder. Till exempel kunde inte linje 44 Kallhäll-Älvsjö starta som tänkt, utan först i vår, och viss utökad turtäthet har uteblivit, på grund av för få tåg i trafik.

Vill minimera påverkan

Trafikförvaltningen menar dock att det inte är utrett hur underhållet påverkat trafiken, och skriver i ett mejl att ”Trafikförvaltningens strävan är att i alla lägen, så långt som det är möjligt, minimera all form av negativ trafikpåverkan”.

Vidare att de ”ämnar samordna installationerna med ordinarie periodiska underhållsaktiviteter då fordonen ej är i trafik”.

År 2035 ska Trafikverket ha infört det nya europeiska signalsystemet längs alla Sveriges järnvägar. Redan till 2025 ska systemet vara installerat på sträckan Malmö-Älvsjö, och planen är att börja köra snabbtåg där.

Fakta

129 tåg i SL:s flotta

Pendeltågsflottan består av 129 fordon.

Modellerna är Coradia Nordic X60, X60A och X60B.

De började levereras 2006.

2016-18 levererades de sista, av den modernaste modellen X60B.

Fordonen beräknas hålla i 30 år.

Trafikförvaltningen bedömer att nya pendeltåg måste börja köpas in om tio år.

Källa: Trafikförvaltningen