Måste separera – mot sin vilja

Iréne och Ted Bondefalk kämpar för att han ska få vård i hemmet.
Iréne och Ted Bondefalk kämpar för att han ska få vård i hemmet.
En operation gick fel. 67-årige Teddy Bondefalk vill trots skada fortsätta bo kvar hemma. Men kommunen nekar honom vård.

– De vill sätta mig på äldreboende och sära på mig och min fru, säger han.

Han kan gå, om än med stöd. Han kan prata, även om det krävs en knapptryckning för att få orden att bli till ljud. I halsen på 67-årige Teddy Bondefalk sitter en kanyl, som hjälper honom att andas. Det började med en utväxt i halsen. Efter flera operationer var det ett ingrepp som gick fel och Teddy Bondefalk hamnade i somras i koma i sex dygn.

– Det var fruktansvärt att vara med om ett sådant trauma och vara nära att dö. Och nu får jag kämpa mot illvilja från kommunen, säger Teddy Bondefalk.

Sedan augusti bor Teddy Bondefalk på en rehabiliteringsavdelning på Danderyds sjukhus. Allt han vill är att komma hem. Han ansökte hos kommunen om att få förstärkt hemtjänst, det vill säga vård i hemmet. Men fick avslag.

– Vi har fått beslut om att Teddy ska till äldreboende. Men han kan absolut få den vård som han behöver i hemmet. Dessutom blir han bättre hela tiden – nu är det inte säkert han behöver så mycket vård som vi ansökte om, säger hans fru Iréne Bondefalk.

Den hjälp som Teddy Bondefalk behöver är omvårdnad av kanylen och sondmatning. Det kan undersköterskor och hemtjänstpersonal få utbildning i vid Danderyds sjukhus, vilket även Lokaltidningen Mitt i får bekräftat från sjukhuset.

– Jag känner mig så kränkt. Handläggaren vill heller inte kommunicera med mig eller min fru, säger Teddy Bondefalk.

I natt ska han dock få stanna hemma. Hans fru, som själv har en skada sedan en bilolycka, har fått utbildning och kan ge omvårdnad. Hon kramar en näsduk i ena handen, den andra handen ligger över makens på bordet. Han, som jobbat som polis i hela sitt liv – de senaste tio åren i Tyresö – och som suttit fyra mandatperioder i kommunfullmäktige och i socialnämnden, är förvånad över kommunens beslut.

– Det jag har kvar i mitt liv finns i mitt hem. Jag kan inte utöva mina intressen längre, min fru är allt jag har kvar. Och nu vill de splittra oss, säger Ted Bondefalk.

I beslutet från kommunen står att primärvården inte tar på sig det medicinska ansvaret och inte delegerar medicinska insatser till hemtjänstens personal, vilket gör att Tyresö kommun inte kan bevilja Ted hemtjänst.

Men i ett brev från Trollbäckens vårdcentral, till bland andra kommunen och Danderyds sjukhus, skriver verksamhetschefen Margareta Chestersson att ”det är osanning och felaktigt” att primärvården inte skulle kunna ta emot Ted Bondefalk.

Ingrid Boheman Risto är chef för socialförvaltningen i kommunen men uppger att hon, trots fullmakt från Ted Bondefalk, inte kan uttala sig i enskilda ärenden.

– Generellt kan jag säga att när det gäller personer över 65 år försöker vi så långt som möjligt ge stöd i hemmet. Men om någon behöver mycket medicinska insatser så ligger det ansvaret på landstinget.

Ingrid Boheman Risto förklarar att vid sådana tillfällen kan kommunen och primärvården samarbeta. Och att det i kommunen finns flera som har den kombinationen och som bor i sina hem.

– Självklart har många bara hemtjänstinsatser, men det är inte ovanligt att man även får hjälp från primärvården.

Finns det någon i Tyresö som inte fått detta och i stället fått bo på ett äldreboende?

– Nej, jag känner inte till att någon har tvingats flytta till ett särkilt boende tidigare, säger Ingrid Boheman Risto.

Fakta

Har överklagat

Teddy Bondefalk har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten och till Diskrimineringsombudsmannen, då han känner sig särbehandlad.

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska äldre personer ”så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Källa: Riksdagen, Ted Bondefalk