Mätaren på armen livsviktig för Tina

Varje dag insjuknar två vuxna och två barn - eller 1 600 personer om året – i diabetes typ 1 i Sverige. Det är en fördubbling jämfört med för 20 år sedan. Tina Linder är en av få som fått en kontinuerlig blodsockermätare.

– Den har gjort mitt liv tryggare, säger hon.

Tina Linder sitter vid köksbordet hemma i lägenheten i Hagsätra. På armen har hon en liten manick fasttejpad, en CGM. I handen håller hon en fjärrkontroll som anger hennes blodsockervärde och en kurva som visar hur det ligger över tid.

– Man kan säga att det är en blodsockervakt. Den är min bästa vän, den ger mig trygghet, säger hon.

Tina Linder blev sjuk när hon var 11 år, nu har hon levt med diabetes i över 30 år. Även hennes son har diabetes. Men det är först de senaste åren som hon blivit vän med sin sjukdom, sedan hon fick en insulinpump och CGM-mätaren i fjol. Tidigare har hon blivit ”låg” och fått allvarliga känningar utan att själv ha varit medveten om det. Folk i hennes omgivning har då sett till att hon fått vård.

Det var också anledningen till att hon fick en CGM. Men det är långt ifrån alla som får en sådan mätare.

– Det är upp till varje läkare att skriva ut. Problemet är att det är väldigt mycket skönsmässiga bedömningar och det kokar ofta ner till en fråga om kostnad, säger Fredrik Löndahl, förbundsordförande i Diabetesförbundet.

Utrustningen är dyr. En CGM kostar mellan 20 000 och 30 000 kronor om året. Det är pengar som tas från klinikernas budget och därför varierar det kraftigt hur frikostigt det är. Diabetesförbundet anser att det vore bättre om pengarna togs från landstinget eller på nationell nivå.

– Man beaktar inte alls livskvalitet. I de riktlinjer som finns är det strikta medicinska krav. Däremot är det inte ovanligt att CGM-mätaren tas tillbaka om personen ifråga visar en jämn och bra blodsockernivå, säger Fredrik Löndahl.

Den här orättvisan har fått Tina Linder att reagera. Hon har startat kampanjen ”Diabetikers rätt till CGM som hjälpmedel”. Sedan i mars har redan över 6 000 personer skrivit under.

Lagom till Internationella diabetesdagen den 14 november tänker hon lämna över underskrifterna till ansvariga politiker. Då hoppas hon vara uppe i 10 000 namnunderskrifter.

– Man måste ta så mycket ansvar själv, därför tycker jag att man ska ha rätt till de hjälpmedel som finns för att göra livet enklare. Jag tycker också att det borde finnas diabetescoacher på sjukhusen som kan vara stöd för föräldrar vars barn får diabetes, säger Tina Linder.

Med hjälp av sin CGM-mätare kan Tina Linder enkelt se hur hennes blodsockervärde ligger. ”Man kan säga att det är en blodsockervakt”, säger hon. Nu vill Tina att alla diabetiker ska ha lika förutsättningar att få en sådan mätare.

Den är min bästa vän. Den ger mig trygghet.Tina Linder om CGM-mätaren

Fakta

Blodsockerfall innebär stora risker

I Sverige finns det cirka 400 000 personer med diabetes. Det finns även ett mörkertal då många har typ 2-diabetes som upptäcks först efter flera år.

EN CGM är en kontinuerlig glukosmätare som gör det enklare att justera mat, motion och insulin. Den ger dock inte ett lika exakt värde som fingerstickstest.

Kraftiga blodsockerfall är det som medför störst risk till allvarliga komplikationer för diabetiker.

Källa: DiabetesförBundet