Matavfall blir oftare biogas

Solna Solna blir allt bättre på att göra sopor till biogas. Under 2012 utsorterades 1 133 ton matavfall från hushåll, företag och offentlig verksamhet till biogasproduktion, det är en ökning med hela 200 procent på tre år. Exempel på matavfall är matrester, kaffesump och blommor.

Biogasen, som är miljövänligt bränsle, används bland annat av sopbilarna som hämtar avfallet i Solna.