Matavfallet driver 385 bilar i ett år

10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
3850 ton matavfall samlade Sörab in i Solna och Sundbyberg under förra året. Av tio ton matavfall produceras biogas som räcker till en personbil under ett år.

34 kilo matavfall per Sundbybergare och 28 kilo per Solnabo samlades in förra året enligt Sörab. Totalt blev det 3850 ton matavfall som transporterades bort från Solna och Sundbyberg för att omvandlas till biogas och biogödsel.

Bäst i Norrort var Danderyds kommun där 1150 ton matavfall samlades in, vilket motsvarar 35 kilo per invånare.

Under 2016 samlades totalt cirka 13 000 ton in i de nio norrortskommunerna (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna) som tillsammans äger Sörab. Det innebär ungefär 25,7 kilo per invånare.

Sörab har dock som mål att samla in 30 kilo matavfall per invånare. I år kommer fyra kommuner att lyckas med det målet enligt Sörab:s prognoser, nämligen Danderyd, Sollentuna, Sundbyberg och Solna. 

I dag skickas matavfallet från Stockholms norra kommuner vidare till Uppsala för rötning och omvandling till biogas och biogödsel.

Av tio ton matavfall produceras biogas som räcker till en personbil under ett år och biogödsel som sprids ut på en hektar åkermark.

Fakta

Värt att veta om matavfallet

  •  10 kilo matavfall ger biogas som motsvarar 1 liter bensin.
  •  En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 procent.
  •  Nästan 40 procent av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall som hade kunnat sorteras och återvunnits.
  •  En påse matavfall (vikt 2 kilo) ger kväve från biogödseln som räcker till för att odla havre till cirka 18 portioner havregrynsgröt.
  • Det som är kvar i rötningstanken sedan man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande flytande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel som har ett fossilt ursprung. Vi får ett kretslopp både på energi till fordon och på näringsämnen till grödor.
  • Regeringens miljömål är att minst hälften av Sveriges matavfall ska behandlas biologiskt år 2018. Minst 50 procent ska sorteras ut från hushåll, storkök, butiker och restauranger samt behandlas så att växtnäring kan tas tillvara. Dessutom ska minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi kan tas tillvara.
  • Ca 35 procent av alla matrester slängs i onödan.