Uteservering stoppas på Spelbomskans torg

stopp för uteservering
Bygglovet för serveringsbodarna beviljas inte. Men enligt ägaren är det ett missförstånd.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att bygglovet för två serveringsbodar på Spelbomskans torg i Vasastaden ska avslås. Men enligt bygglovssökaren är det hela ett missförstånd.
– Det handlar om en kafévagn inte bodar, säger Marco Engborg, ansvarig för verksamheten.

Bygglovsansökan gäller två serveringsbodar på Spelblomskans torg, intill Stockholms stadsbibliotek. Men i stadsbyggnadskontorets senaste tjänsteutlåtande rekommenderas att verksamheten ska få avslag.

Främst är det storleken på bodarna som anses ta upp för mycket plats på torget som är en allmän plats. Men även att verksamhetens tillhörande uteservering placeras på parkmark där det inte finns någon byggrätt.

Men det hela är ett missförstånd enligt bygglovssökaren.

– Det är bara massa svammel. Vi ska inte bebygga någon mark utan ha en rullande kafévagn med tillhörande uteservering för 40-50 personer, säger Marco Engborg, vd på Fortaxa security som ska driva verksamheten.

Ritningarna gäller bodar

Ett märkligt argument för stadsbyggnadskontoret som fått ritningarna för ansökan inskickade från Fortaxa security.

– Sökanden har i sin ansökan om bygglov angivit att ärendet gäller serveringsbodar. De ritningar som sökanden har skickat in i ärendet kommer att prövas av stadsbyggnadsnämnden, meddelar stadsbyggnadskontorets handläggare i ärendet.

Marco Engborg ska nu å sin sida lämna in en komplettering för att klargöra vad det egentligen är som gäller.

– Det borde inte vara några problem att få bygglov för det här tycker jag.

Får lämna in ny ansökan

Men även om det är en kafévagn det handlar om och inte serveringsbodar, är det inte säkert om bygglov beviljas.

– Det blir ett helt nytt fall att bedöms. En sån ändring betyder att man får skicka in en ny ansökan helt enkelt, säger handläggaren.

Det slutgiltiga beslutet i ärendes tas av stadsbyggnadsnämnden i början av november,