Matos från krog blir domstolssak

VAXHOLM Ett par i Vaxholm har överklagat till mark- och miljödomstolen för att få stopp på störande matos från en restaurang. Paret menar att lukten kommer från restaurangens fläktsystem.

Kommunen, som har utrett frågan sedan 2009, har gjort ett antal besök och anser inte att lukten kräver några vidare åtgärder. Restaurangen har bytt till en effektivare fläkt och sotningen har intensifierats. Länsstyrelsen har gått på kommunens linje. Det klagande paret hävdar dock att de fortfarande får in lukten i sitt sovrum. De har därför valt att överklaga länsstyrelsens beslut.