Matresterna ska bli bränsle för bussar

Två fack i sopkärlet ska skilja matrester från övrigt skräp, berättar projektledare Milla Sundström.
Två fack i sopkärlet ska skilja matrester från övrigt skräp, berättar projektledare Milla Sundström.
Nästa år ska 3 000 hushåll börja sortera matavfall. Först ut: Gribbylund och Löttingelund.

– Målet är att få med hela Täby, ­säger projektledare Milla Sundström.

Ungefär hälften av Täby­bornas sopor utgörs av mat. Det är gamla kycklinglår, sallad och andra rester som slängs och förbränns. Det vill kommunen ändra på.

Från och med nästa år ska 3 000 hushåll i Gribbylund och Löttingelund kunna sortera ut sitt matavfall från övriga sopor, berättar Milla Sundström, projektledare på Täby kommun.

– Det är inte obligatoriskt men vi vill självklart att så många som möjligt ska vara med.

Syftet är att förvandla överblivet krubb till energi. Det sker genom att matresterna transporteras till en anläggning i Uppsala och förvandlas till biogas.

Sedan kan gasen användas som fordonsbränsle i till exempel bussar och bilar. Dessutom utvinns näringsrikt biogödsel som kan användas inom jordbruket.

De hushåll som hakar kommer inte att behöva betala något extra.

För Täby kommun innebär dock hanteringen en kostnadsökning. Hur stor den blir är ännu oklart.

– Vi vet inte hur många som kommer att vara med och därför är det svårt att säga hur mycket dyrare det kommer att bli än dagens sophantering.

I mars 2013 levereras de första soptunnorna med två fack. På sikt hoppas Milla Sundström att den nya hanteringen ska bli gällande för alla hushåll i kommunen.

– Målet är att få med hela Täby, säger hon.

Svenskarna producerar i dag ungefär 72 kilo matsopor per person varje år. Regeringen har satt upp ett nationellt mål om att hälften av allt matavfall ska sorteras.