Matsnusk kan bli dyr historia

VÄRMDÖ Personal som hanterar livsmedel på ett näringsställe i Värmdö saknar utbildning i livsmedelshygien, trots att bristen påtalats vid flera tidigare kontroller, senast i april.

Hälsoskyddsnämnden i Värmdö bedömer att näringsstället inte kan garantera att livsmedlen är säkra på grund av kunskapsbristen hos personalen.

Senast inom två månader måste bristerna var åtgärdade, annars hotar vite om 100 000 kronor.