Matsvinnet ska minska och närproducerat öka

Närproducerad mat ska öka i kommunen.
Närproducerad mat ska öka i kommunen.
Österåker har antagit en ny kostpolicy för de som serverar måltider eller hanterar livsmedel. I policyn står bland annat att matsvinnet ska minska och andelen ekologiska, närproducerade och etiskt certifierade produkter ska öka.

I ett pressmeddelande från Österåkers kommun meddelar de att en ny kostpolicy ska införas. Den fokuserar på att livsmedel följer de hållbarhetskrav gällande djurskydd, miljöskydd och folkhälsoaspekter som gäller. Där står även att andelen ekologiska varor ska öka varje år tills målet att 30 procent av kosten som serveras ska bestå av ekologiska produkter år 2020.

Mängden närproducerade och närodlade råvaror ska öka i kommunen.

– Maten som serveras i våra verksamheter ska vara sund och säker och det är glädjande att vi nu har beslutat om en ny kostpolicy med fokus på en hållbar och näringsriktig måltid samt en tydlig prioritering för de livsmedel som köps in. Kostpolicyn är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi får den mat vi eftersträvar, med mer närproducerat och ekologiskt och med höga krav på god djurhållning och en restriktiv syn på antibiotikaanvändning, säger Michaela Haga (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun i ett pressmeddelande.

Förskolor, skolor och äldreboende berörs

Policyn har tagits fram utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsintag och omfattar samtliga verksamheter inom Österåkers kommun som serverar måltider och hanterar livsmedel. Bland annat berörs förskolor, skolor och äldreboenden, både privata och kommunala.

– Vi på måltidsenheten i Österåkers kommun är glada över den nya kostpolicyn som förtydligar vårt uppdrag. Vi för just nu diskussioner kring hur vi ska arbeta framåt med bland annat matsvinnet samt hur vi ska öka andelen ekologiska varor och bli mer klimatsmarta, säger Eva Nordenhem, kostchef i Österåkers kommun i samma pressmeddelande.