ANNONS

Mattesnillen får egen klass i Spångaskola

ANNONS

Från och med nästa år blir Spånga grundskola Stockholms första kommunala grundskola med så kallad spetsutbildning på högstadienivå med riksintag.

– Det är jätteroligt. Som jag har förstått det får vi fem år till att börja med, säger skolans rektor Madelen Kling till Lokaltidningen Mitt i.

Det innebär att skolan utökar från fyra klasser i varje årskurs till fem. Spetsutbildningen i matte och NO börjar i årskurs sju, som får en parallellklass med upp till 30 platser dit sjätteklassare i hela landet kan söka in.

För att bli antagen kvävs goda resultat på det nationella provet i matematik och minst betyget C i NO-ämnena kemi, fysik och biologi.

– Om det blir fler än 30 som söker kommer vi att ha gruppintervjuer där de sökande får resonera kring matematiska och naturvetenskapliga begrepp. Vi tittar på de sökandes betyg i de aktuella ämnena, men övriga betyg spelar inte in i antagningen, säger Madelen Kling.

Undervisningen på spetsutbildningen blir både djupare och bredare än vad den ordinarie läroplanen kräver. Med ett högre tempo är tanken att eleverna redan i årskurs nio ska börja läsa gymnasiekurser.

– Vi har goda förutsättningar för att samarbeta med Spånga gymnasium, som vi delar lokaler med.

Madelen Kling tror dessutom att den nya spetsutbildningen ökar skolans dragningskraft även när det gäller personal.

– Det kommer att göra det lättare för oss att locka till oss duktiga lärare.

ANNONS

Det kommer att göra det lättare för oss att locka till oss duktiga lärare.madelen kling, rektor spånga grundskola