Mattevikarie ville ha 2 000 kronor för betyget C

En lärarvikarie har dömts till villkorlig dom och dagsböter om 19 000 kronor för mutbrott. Mannen var anställd hos ett utbildningsföretag och anlitades som vikarierande lärare på Komvux. Genom sitt uppdrag hade mannen möjlighet att påverka betygsättningen genom att leverera underlag. Han ska ha erbjudit två elever betyget C i matematik i utbyte mot att de betalade honom 2 000 kronor var. Eleverna har berättat att de gavs tid att tänka över erbjudandet men aldrig återkom i frågan, vilket läraren inte heller ska ha gjort.

Mannen nekar till att händelserna skulle ha ägt rum men tingsrätten finner ingen anledning att misstro elevernas berättelser som uppges vara detaljrika och samstämmiga. Rätten finner heller inget rimligt motiv till att elevernas uppgifter skulle vara osanna. Mamman till en av eleverna har även berättat om ett samtal där eleven berättade om händelsen kort efter att den inträffat, varpå mamman bland annat gjorde en polisanmälan.

Lärarvikarien som nekar till brottet döms till villkorlig dom och dagsböter om 19 000 kronor.