Max restaurang kan stå klar nästa vår

Den planerade restaurangen, sedd västerut från Södra Kungsvägen.
Den planerade restaurangen, sedd västerut från Södra Kungsvägen.
Nu tas nästa steg mot etableringen av en hamburgerkedja på Lidingö.

Förslaget till hur Max-restaurangen ska se ut ställs ut i dag och en månad framåt. Hittills har få varit kritiska.

Det var hamburgerkedjan Max som vann när kommunen bjöd in till tävling om vilken hamburgerkedja som skulle få slå upp portarna på den gamla Motorgården vid Willys i Gångsätra.

Nu ställs de slutgiltiga detaljplanehandlingarna ut, efter samrådet under december och januari. Då lämnades endast nio yttranden in, varav fyra var positiva till förslaget. Till samrådsmötet i december kom bara tre personer.

Är det vanligt med så lite respons på Lidingö?

– Staden äger marken omkring, det finns inga berörda grannar, förutom Willys, och de är med på detta. Det finns inga konflikter och då blir yttranden färre, säger Peter Bergqvist, planhandläggare på Lidingö stad.

Den kritik som framkom i samrådet hade främst med riskerna från trafiken på Södra Kungsvägen att göra.

– Men en ny riskbedömning visade att riskerna var färre än vi trott, till exempel flyttar bussdepån. De kvarvarande riskerna från trafiken hanteras med en naturlig höjdskillnad mot restaurangen, säger Peter Bergqvist.

En breddning av Södra Kungsvägen mellan Dalénum och rondellen vid Gångsätra från två till fyra körfält diskuteras, och då behövs mer skydd.

– Vägen kommer närmare restaurangen och då ska Max bekosta ett skyddsräcke, säger Peter Bergqvist.

Hamburgerkedjan ska även rusta upp parken väster om restaurangen med en gångväg, bänkar och träd.

Restaurangen, som får glasfasad och ett tak med grönskande växtlighet, ska rymma cirka 100 gäster, ha uteserveringar och en lekplats. Infart och parkering samordnas med Willys.

Antalet gäster beräknas bli runt 700 om dagen.

– Vi hoppas på att kommunfullmäktige antar planen till hösten. Max bygger detta på fem månader, de vill öppna så fort det går. Så en rimlig gissning är att restaurangen är klar våren 2014, säger Peter Bergqvist.

Planhandlingarna visas den 2 april till 2 maj i Stadshuset och på biblioteket i Lidingö centrum.