Mc-pengar stöd för avhoppare

Huddinge tänker använda hyres­intäkterna från Bandidosvillan i Snättringe för att stödja personer som vill hoppa av från kriminella nätverk.

– För varje månad som nuvarande hyresgäst är kvar ökar stödet till att motverka organiserad brottslighet, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen köpte villan i april på en auktion som hölls av Kronofogden, då ägaren hade stora skulder. Man har sedan sagt upp Bandidos från hyreskontraktet med hänvisning till at man vill bedriva kommunal verksamhet. Bandidos har dock överklagat. Ärendet kommer att behandlas i Hyresnämnden den 21 januari 2013.

Det är oklart hur arbetet ska gå till när det gäller att stödja avhoppare.

– Vi har samtalat mycket med polisen om detta, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Sedan tidigare ger polisen stöd till personer som vill få hjälp att lämna ett kriminellt nätverk. Stödet sker i huvudsak genom telefonsamtal. Hur Huddinge ska hjälpa dem som vill hoppa av är ännu en öppen fråga.

– Vi ska fundera några varv till på det, säger han.

Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet är eniga. De 17 000 kronor som kommunen får in i hyra varje månad ska användas till att motverka kriminalitet.

– Vi vill skicka tydliga signaler om att vi jobbar mot den organiserade brottsligheten, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Att stödja avhoppare ses som en del i arbetet att göra Huddinge till en tryggare kommun.

I ett gemensamt pressmeddelande skriver partierna att de vill skapa förutsättningar för en så attraktiv kommun som möjligt där människor vill bo och där alla företag verkar på samma villkor.

Målsättningen är att använda lokalerna på Häradsvägen till annan verksamhet – i första hand som bostad för studenter eller gästforskare.