Med bilens hjälp förebygger de brott

Klipp häcken och förebygg inbrott, råder Maria Avellan, Ashok Malhotra, Christer Morén och Harry Danielsson som är en del av de som utgör grannstödsbilsgruppen.
Klipp häcken och förebygg inbrott, råder Maria Avellan, Ashok Malhotra, Christer Morén och Harry Danielsson som är en del av de som utgör grannstödsbilsgruppen.
Avställda bilar, olåsta stegar och höga häckar. När grannstödsbilen åker runt i Danderyd har de stenkoll på det som tjuven inte vill ska upptäckas.

Vi har ett väldigt tacksamt uppdrag, alla som vi träffar är glada och tacksamma för det vi gör, säger Maria Avellan.

Mitt i träffar henne, Ashok Malhotra, Harry Danielsson och Christer Morén när de åker runt i Danderyd en vardag för att hjälpa till att förebygga inbrott.

Gruppen, som totalt består av mellan 20-30 pensionärer, kör runt i hela kommunen som en del av det lokala arbetet med grannsamverkan.

Förutom att bilen, och gruppen, syns i avskräckande syfte i villakvarteren jobbar de med att ge råd till villaägare på hur de kan undvika att tjuven tar sig in i hemmet.

Under året har gruppen gjort framsteg på flera fronter.

Under våren noterade de att många avställda bilar stod parkerade eller åkte runt i kommunen. Kanske var det tjuvar som använda bilarna för att förbereda, eller göra, inbrott?

Gruppen anmälde bilarna till polisen och nu tycker de att antalet avställda bilar har minskat.

– Arbetet gav effekt, säger Ashok Malhotra.

Ytterligare en insats som gett resultat är när gruppen under våren informerade villaägare om faran med olåsta stegar på tomten.

Tjuven använder gärna en sådan för att ta sig in på övervåningen där det ofta är olarmat, hos villaägaren eller grannen.

Nu är betydligt fler stegar låsta.

– Arbetet gav bra resultat, säger Christer Morén.

Men fortfarande finns det åtgärder som Danderydsborna kan vidta. Kommunen vimlar av höga häckar som gör det lätt för tjuven att gömma sig.

– Ur inbrottssynpunkt är det bättre med låga häckar, eller låga murar, säger Maria Avellan.

Vill du vara med i gruppen som kör grannstödsbilen? Kontakta då kommunen, för fler volontärer behövs.