Med fokus på modersmålet

JÄRFÄLLA Modersmålslärarna håller 21 februari en särskild dag för kommunens alla modersmålslärare.

Bland annat ska elever hålla tal om vikten av modersmålsundervisning.