Så går det med strandpromenaden i Äppelviken

Reviderad illustration av strandpromenaden i Ålsten.
I den nya planen har träspången flyttats för att värna om bergets solplatser.
Räckena kommer att ändras från ursprungsplanen, för att inte skymma sikten mot Mälaren.
Räckena kommer att ändras från ursprungsplanen, för att inte skymma sikten mot Mälaren.
Strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten genomgår en stor förändring för många miljoner.
Men bygget har fått boende i området att höja på ögonbrynen.
"Vad håller ni på med?", skriver en Brommabo i ett brev till stadsdelsförvaltningen.

Strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten ska rustas upp för totalt 6 miljoner kronor, vilket Mitt i har rapporterat om tidigare.

I projektet ska strandpromenaden få fler sittplatser, bättre belysning och lättare framkomlighet, och allt beräknas vara klart till 2019.

I ett första skede ska en sträcka om cirka 150 meter, från Äppelviken i riktning mot Smedslätten, byggas. Här planeras bland annat en träspång – en träbrygga med räcken som byggs på land – att byggas längs med vattnet under den gångstig som i dag finns på platsen.

Bygget, som påbörjades i december, har nu fått boende i området att höja på ögonbrynen. I flera mejl till Mitt i:s redaktion, samt i brev till kommunen som Mitt i tagit del av, uttrycks en oro över det som byggs.

”Förundrad ser man en dag slarvigt uppmonterade staket av olika utföranden längs den sköna promenadstigen mellan Äppelviken och Smedslätten. Informationstavlor upplyser om pågående ”upprustning av promenadvägen”. Några amatörmässiga skisser , som enligt texten inte direkt återger hur det ska se ut (!), illustrerar ett till synes visionslöst utförande. Frågan inställer sig : Vad håller ni på med?!”, skriver en person i ett brev till stadsdelsförvaltningen i Bromma.

Vidare har flera personer uttryckt en oro över projektets utformning. Klippan som träpassagen ska byggas på är populär bland soldyrkare sommartid, och nu finns en ilska över att denna plats byggs bort.

Så blir dock inte fallet, menar projektledaren själv. Vissa ändringar har nämligen gjorts för att undvika just detta.

– Vi har utvärderat strandpromenadens läge vid badklipporna och dess konstruktion. För att i högre grad värna de befintliga solplatserna närmast stranden kommer stigens och träspångens läge förskjutas något högre upp på Borgberget, säger Henri Dehaim, projektledare på trafikkontoret.

Boende i området uppfattar det som att bygget står still. Håller ni tidsplanen?

– Vi har haft några uppehåll i arbetet till följd av julhelg, snö och is, men upprustningen av strandpromenaden fortsätter i enhetlighet med plan, säger Henri Dehaim.