72 medarbetare har lämnat på två år

Allt fler lämnar kommunen.
Allt fler lämnar kommunen.
Missnöjda medarbetare som slutar kostar kommunen miljoner i rekrytering och vikariekostnader. Trots tidigare larm från personalen fortsätter anställda att fly socialkontoret i Väsby. På barn och ungdom har hälften slutat - i år.

I våras kunde vi berätta om personalen på barn- och ungdomsenheten som larmade om att brister i ledningen ledde till att anställda valde att säga upp sig. Problemet är större, många enheter i kommunen tampas med medarbetare som säger upp sig.

– Jag tror att ett av problemen kan vara bristande ledarskap. Cheferna ges inte rätt förutsättningar för att kunna vara närvarande chefer, säger Maria Lindeberg på fackförbundet Vision.

Miljonbelopp som läcker ur kommunens kassa

Fram till sista november i år har 38 personer sagt upp sig. Förra året var det 34 medarbetare som valde att lämna av socialkontorets 160 medarbetare.

En av enheterna som drabbats hårdast av personaltapp de senaste åren är just placerings- och utredningsenheten för barn och unga. 2016 slutade 11 medarbetare och fram till sista november i år har 20 personer slutat på enheten som har 43 anställda.

– Sen ni skrev om problemen på barn- och ungdom i våras har känslan bland medarbetarna varit att ledning inte har tagit tag i problemen. Men nu i november har ett stort arbete med att ta tagit problemen initierats mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation så nu känns det hoppfullt. Men det har hunnit gå en lång tid till november.

Att förlora personal innebär en stor ekonomiskt kostnad. Bara själva rekryteringsprocessen för att hitta en ny socialsekreterare kostar i snitt 550 000 kronor enligt en rapport från Vision.

– Det handlar om miljonbelopp som läcker ut för att personal är missnöjd och väljer att sluta. Man borde göra allt för att vända det här.

Socialchefen: Väsby inte värre drabbat

Men socialchef Barbro Johansson håller inte med om bilden av att medarbetare skulle lämna barn och ungdomsenheten enbart på grund av missnöje. Istället menar hon att det finns många skäl tillavhoppen exempelvis erbjudande om högre lön på andra arbetsplatser, jobbmöjligheter närmre hemmet och att det skapats fler arbetsmöjligheter efter flyktingvågen 2015 för socionomer.

Att just barn och ungdomsenheten sticker ut i statistiken menar hon beror delvis på att enheten vuxit mycket de senaste åren och att just deras erfarenheter är särskilt attraktiv för exempelvis privata hvb-hem.

Vad säger du till de medarbetare som menar att ni inte tagit problemen med arbetsmiljön på allvar tidigare?

– Jag tycker att vi har tagit det på stort allvar hela tiden. Vi har en stor rörlighet både på chefsnivå och medarbetarnivå och då är det viktigt att se över arbetsmiljön, säger Barbro Johansson.

I mars sa du att arbetsmiljön på barn- och ungdomsenheten inte var bra. Hur skulle du beskriva det nu?

– De problem som vi har med bristande kunskaper i vårt system för digital dokumentation påverkar arbetsmiljön. Om man inte får det stöd man behöver som nyanställd kan det övergå i en arbetsmiljöproblematik. När medarbetarna blir säkrare i sin roll genom utbildning får vi en bättre arbetsmiljö.